Kontakt

Kontaktovat mě můžete na e-mailové adrese: [email protected]

V případě zájmu o podpis, prosím zašlete prázdnou obálku s Vaší předepsanou adresou a nalepenou známkou na adresu:

If you are interested in autograph card, please send an empty envelope with your prescribed address and taped stamp to:

Štěpánka Hilgertová
Hiko sport
Jíloviště 261
252 02 Jíloviště